1131

Návody na lepenie


  
 

 

PRACOVNÝ POSTUP - OBKLAD VASPO

 • Podklad

Podklad na lepenie musí byť suchý, čistý, zbavený prachu, mastnoty, zbytkov náterových hmôt, musí byť súdržný a pevný. V prípade, že podklad vykazuje známky nesúdržnosti (sprašuje...), je nadmerne nasiakavý (stará omietka, Ytong, Porfix...), odporúčame tento ošetriť penetračným náterom napríklad MAPEI Primer G (2-násobný náter riedený vodou v pomere 1:1) ak je naopak podklad nenasiakavý (pôvodný obklad, prefabrikovaný betón), použijeme k penetrácii základný náter napríklad MAPEI Mapeprim SP, ktorý sa na podklad nanáša v čo najmenšej  vrstve,  pričom  následné  lepenie  je  nutné  realizovať do 24 hodín po aplikácii penetrácie. Na hladké a nenasiakavé povrchy (OSB dosky, umakart, glazované keramické obkladačky) doporučujeme  aplikovať adhézny mostík napríklad EXCEL MIX. Pri konštrukčných stavbách doporučujeme namiesto bežného sadrokartónu použiť pevnejšie dosky napr. RIGIDUR alebo dosky na cementovej báze, CETRIS alebo AQUAPANEL.

 • Lepenie

Jednotlivé kusy obkladov doporučujeme vyberať vždy z viacerých balení aby sa rovnomerne premiešali prípadné farebné rozdiely. Obklady  je nutné zbaviť prachu a nečistôt, rubovú stranu doporučujeme mierne navlhčiť, lepiaci tmel nanesieme zubovou stierkou na podklad, pre zvýšenie prídržnosti nanesieme lepiaci tmel v tenkej vrstve i na rubovú stranu obkladu a uložíme ho, pričom obklad mierne zaklepeme gumovým kladivom do naneseného lepiaceho tmelu pre lepenie obkladov  v interiéri i exteriéri odporúčame použiť flexibilné cementové lepiace tmely triedy C2TE. MAPEI odporúča Adesilex P9, Keraflex, Granirapid. EXCELMIX odporúča lepidlo Excelbond. Jedno balenie (25Kg) vystačí približne na  5m2 obloženia.

 • Škárovanie

V prípade že sa jedná o obklad so škárou doporučujeme používať škárovacie hmoty na kameninu na šírku špáry 1,5 – 2 cm, pred škárovaním je dôležité, aby škára bola dostatočne suchá (aj lepiaci tmel), čistá, zbavená prachu.

 • Hydrofobizácia

Na Hydrofobizáciu obkladov VASPO v exteriéri odporúčame použiť bezfarebný hydrofóbny silikónový náter Lukofob 39 (zriedený vodou 1:10, desať dielov vody, výrobca www.lucebni.cz) alebo MAPEI Antipluviol . Nanáša sa celoplošne na suchý, čistý obklad v jednej vrstve štetcom, striekaním príp. valcom. Do interiéru sa doporučuje náter prípravkom Duvilax BD-20 (www.duslo.sk), zriedeným v pomere 1:10 s vodou (desať dielov vody). Po tejto úprave sa oživia farby obkladu a stratia sa oterky vzniknuté pri balení .

 • Rezanie, vŕtanie

Všetky obklady je možné skracovať alebo inak upravovať. Najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím diamantového alebo čierneho kotúča na betón s vodou. Obklad ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu. Na vŕtanie otvorov bez príklepu doporučujeme použiť vrtáky BOSCH multiconstruction, taktiež je možné použiť aj bežné vrtáky do betónu s jemným príklepom.

 • Čistenie

Čistenie obkladov od zbytkov cementových mált a tmelov. Pri znečistení lepidlom alebo škárovacou hmotou na báze cementu je nutné tieto odstrániť okamžite vodou. Pod vplyvom vlhkosti  sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch tzv. výkvety, (vyplaveniny vápnika) hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované voči vlhkosti. Technicky sa im nedá predísť aj napriek tomu že výrobky VASPO obsahujú prísadu, chemický vytesňovač, ktorá zabraňuje ich tvorbe. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Časom sa stratia alebo sa dajú odstrániť roztokom vody a octu

 • Zateplenie

Pre lepenie obkladov na kontaktný fasádny zateplovací systém (ETICS) vypracovala firma EXCELMIX certifikovaný postup lepenia na zateplenie penovým polystyrénom i minerálnou vlnou. Postup a certifikát si môžete stiahnuť alebo bude zaslaný na požiadanie.
 

Tento návod bol vypracovaný aj v spolupráci  s laboratóriami spoločnosti MAPEI priamo pre produkty VASPO.

Zároveň firma MAPEI ponúka technický servis, ktorý pozostáva z konzultačnej činnosti (na mieste realizácie), diagnostiky podkladu (meranie teploty, vlhkosti podkladu, pevnosti v tlaku a ťahu), zaškolenia realizačných pracovníkov, technického dozoru pri realizácii, prípravy technických riešení a cenových ponúk na dodávané produkty.

www.mapei.sk          www.excelmix.sk    

Keďže naše obklady majú vyššiu váhu ponúkame Vám riešenie postavené na “výkone“ kotviaceho prvku v ETICS.
Toto riešenie umožňuje projektantovi na základe výpočtu vertikálneho aj horizontálneho zaťaženie celého súvrstvia presne stanoviť počet a rozmiestnenie kotiev, ktoré disponujú požadovanými  vlastnosťami/výkonom.
Na takéto riešenie je možné vypracovať statické posúdenie, ktoré (spolu s certifikovanými parametrami kotva) ponúka legislatívne aj faktické záruky.
V prípade záujmu o takéto riešenie je kontakt na výrobcu v tomto súbore:
 
PRACOVNÝ POSTUP - Plotový systém Vršatec

 • Podklad

Stavba plotu sa realizuje na pevný betónový základ podľa stavebnej normy a o šírke 30-35 cm. Následne sa základ polepí asfaltovým izolačným pásom (IPA). V mieste uloženia stĺpikov predvŕtame otvory na betonársku oceľovú výstuž (roxor). Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti číslo 0 až 5.

 • Stavba múrikov a stĺpikov

Zo základných dielcov č.1 až 4 zložíme obdĺžniky pre stavbu stĺpikov. Dielce spojíme drôtom, ktorý je zapustený v každom kuse, aby sa počas montáže a zalievania hustým betónom nerozchádzali. V mieste napojenia múrikov použijeme dielce s výrezom. Napríklad ak budeme nadpájať múrik vo výške dvoch radov (výška múrika 40cm) použijeme diel s výrezom č.1V a 3V a to preto, že následný stĺpikový obdĺžnik na seba kladieme opačne (hore nohami), aby sme zabránili opakovaniu vzoru. Na vzájomné lepenie dielov odporúčame cementové flexibilné lepidlo, ktoré nanášame v primeranom množstve aby sme tým zabránili jeho vytlačeniu smerom von. Po osadení prvého dielca stĺpika, môžeme pokračovať v napojení múrika. Ten môže začať rovným dielom č.0 ( 0-1-2-3-4-5) alebo v prípade ďalšej rady, dielom č.5 (5-4-3-2-1-0). Pokračujeme v ukladaní dielov múrika v slede 0-1-2-3-4-5, pričom latou kontrolujeme horizontálnu aj pozdĺžnu rovnosť. Zadnú (chrbtovú) stenu múrika lepíme presne v opačnom poradí ako prednú stranu, teda v poradí 5-4-3-2-1-0 , týmto spôsobom sa jednotlivé spoje prekryjú a zaistia tak pevnosť múrika. Pred položením ďalšieho kusa stĺpika zatrieme vnútorné rohy lepidlom aby sme zabránili vytekaniu betónovej zmesy, ktorou sa stĺpiky neskôr zalejú. Po uložení troch rad nad sebou, vložíme oceľovú výstuž (roxory) do prevŕtaných otvorov a stĺp zalejeme polosuchým betónom približne do polovice poslednej rady. Rovnakým spôsobom ako predtým postavíme ďalšiu radu múrika pričom dbáme na to aby bola následná rada vždy opačne (hore - nohami) voči tej pod ňou aby sa zabránilo opakovaniu vzoru. Takisto pri stĺpikoch dbáme na to aby bola následná rada vždy pootočená o 180 stupňov a potom ďalšia ešte aj opačne (hore - nohami). Tým získame 4 rôzne vzhľady a obmedzíme opakovanie vzoru.

 • Ukončenie

Stavbu ukončíme nalepením stĺpikových a múrikových čapíc. Po začistení a vytvrdnutí lepených spojov doporučujeme ošetrenie hydrofobizačným roztokom na betónové výrobky. Napríklad Lukofob 39 zriedený s vodou v pomere 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody). Takéto ošetrenie jednou vrstvou chráni povrch a uľahčuje čistenie približne po dobu 5-7 rokov. Na záver plot doplníme o výplň podľa osobných preferencii.
 


         


PRACOVNÝ POSTUP - Plotový systém ZRUB

MÚRIK
Na stavbu MÚRIKA sa využíva 18 vzhľadovo rôznych kusov v troch rozmeroch (krátky 15,5 x 10,8 cm, stredný 23,5 x 10,8 cm a dlhý 39 x 10,8 cm. Maximálnu výšku múrika odporúčame 80 cm.
 
STĹPIK
Na stavbu STĹPIKA  rozmeru 32 x 32 cm sa využíva 8 vzhľadovo rôznych celých kusov rozmeru 24 x 10,8 cm
a 2 vzhľadovo rôzne stĺpikové kusy s VÝREZOM pre napojenie múrika. Maximálnu výška stĺpika odporúčame
180 cm.

 • PODKLAD

Stavba plotu sa realizuje na pevný betónový základ podľa stavebnej normy, o šírke 30-35 cm.
Následne sa základ polepí asfaltovým izolačným pásom (IPA). V mieste uloženia stĺpikov predvŕtame otvory na betonársku oceľovú výstuž (roxor).
 

 • LEPENIE

Pred samotným lepením stĺpikových i múrikových dielov si ich uložíme tak ako ich budeme ukladať a lepiť pri vytváraní jednotlivých radov plotového systému mimo ukladacej plochy. Urýchlime si tak manipuláciu i prácu. Pri tomto cvičnom ukladaní rozmýšľame, ako ukladať diely, tak aby sme zabránili opakovaniu vzoru (môžeme ich otáčať i hore nohami) . Múrikové diely musia byť uložené, tak aby bočné spoje predného a zadného radu neboli pri sebe, ale aby sa opierali o stenu protiľahlého dielu. Týmto spôsobom sa jednotlivé spoje prekryjú a zaistia tak pevnosť múrika.  Na vzájomné lepenie dielov odporúčame cementové flexibilné lepidlo, ktoré nanášame v primeranom množstve, aby sme tým zabránili jeho vytlačeniu smerom von. Ak sa nám nedopatrením dostane lepidlo na obklad, ihneď ho odstránime napr. oceľovým kartáčom. Lepidlo nanášame na len spojivové časti.
Ako prvé lepíme prvý rad zo stĺpikových kusov a následne pripájame prvý rad múrikových kusov. V mieste napojenia múrikov použijeme dielce s výrezom. V miestach kde už múrik nenapájame, napríklad po 3-4 rade alebo pri poslednom ukončovacom stĺpiku, použijeme už stĺpikové kusy celé.
 
Pohľad na skladbu plotového systému zhora:č.1 označuje spojenie múrikových kusov v troch dĺžkach
č.2 označuje stĺpikové kusy celé
č.3 označuje stĺpikové kusy s výrezom 
 
Pokračujeme v ukladaní dielov múrika i stĺpika, pričom vodováhou kontrolujeme horizontálnu aj pozdĺžnu rovnosť. Pred položením ďalšieho stĺpikového kusa zatrieme vnútorné rohy lepidlom, aby sme zabránili vytekaniu betónovej zmesi, ktorou sa stĺpiky neskôr zalejú. Po dokončení stavby a po zaschnutí lepidla (odporúčame po 24. hodinách) stĺpiky zalejeme betónovou zmesou, max. do výšky 100 cm naraz. Stavbu ukončíme nalepením stĺpikových a múrikových čapíc. Pri lepení múrikových čapíc prebytočné lepidlo, ktoré sa nám vytlačilo zo spojov odstraňujeme po vytvrdnutí špachtlou a začistíme oceľovým kartáčom.

 •  HYDROFOBIZÁCIA

Po začistení a vytvrdnutí lepených spojov doporučujeme ošetrenie hydrofobizačným roztokom na betónové výrobky. Napríklad Lukofob 39 zriedený s vodou v pomere 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody). Takéto ošetrenie jednou vrstvou chráni povrch a uľahčuje čistenie približne po dobu 5-7 rokov.
 
Na záver plot doplníme o výplň podľa osobných preferencii.

 

Pokládka DLAŽBY a OBRUBY Decorstone Drevo

Dlažba je vhodná pre menej zaťažované plochy, na chodníky, terasy, cestičky okolo domu, altánky a pod. Je určená iba pre pochôdzne účely. 

• Odkopeme prebytočnú zeminu a plochu zhutníme vibračnou doskou, aby sme dosiahli správnu únosnosť podložia. Na okrajoch výkop prehĺbime, aby sme mohli vybudovať základy na uloženie prípadných obrubníkov.

• Na zhutnenú zeminu uložíme podkladovú vrstvu drveného kameniva frakcie 8-16,ktorá sa opäť zhutní vibračnou doskou. Po zhutnení musí mať podkladová vrstva drveného kameniva hrúbku najmenej 200 mm.

• Na zhutnenú podkladovú vrstvu drveného kameniva sa rozprestrie ložná vrstva drveného kameniva frakcie 2-5 mm. Ložná vrstva sa musí previbrovať a potom ešte raz dosypať a stiahnuť sťahovacou latou na hrúbku 30-40 mm. Podkladové vrstvy robíme v spáde budúcej plochy.

• Dlažbu kladieme v celej šírke medzi obrubníkmi a aby sme dodržali vykladaný vzor, môžeme si cez dláždenú plochu natiahnuť šnúru. Kladieme proti spádu dláždenej plochy a zásadne z položenej dlažby aby sme nevstupovali do pripravenej ukladacej plochy.

• Betónovú dlažbu v žiadnom prípade nezhutňujeme vibračnou doskou, na dosiahnutie rovinnosti použijeme gumené kladivo a prvky dohutňujeme jemným poklepaním.

• Ideálnym nástrojom na delenie betónovej dlažby je rezanie uhlovou brúskou s kvalitným rezacím kotúčom. Rezné plochy je dôležité ihneď po rezaní omyť čistou vodou aby na odrezkoch nezostali prachové stopy.

• Škáry vyplníme čistým, jemným pieskom frakcie 0-1 mm bez obsahu nečistôt, hlinitých a vápenatých častíc, aby sme zamedzili znečisteniu a prípadným výkvetom v budúcnosti. Piesok do škár dôkladne vmetieme metlou a škárovanie podľa potreby zopakujeme po dvoch až troch týždňoch po položení dlažby. Škárovanie sa robí iba na suchom povrchu dlažby a suchým škárovacím materiálom.

• Je dôležité pripomenúť, že dlažba je vyrobená z betónu, preto ju podľa spôsobu použitia odporúčame impregnovať vhodným ochranným náterom na zamedzenie znečistenia a lepšiu údržbu. Impregnáciu vykonávame podľa návodu výrobcu. Dlažba ma mať sklon najmenej 2 %, aby odvádzala od budovy povrchovú vodu. Dlažba sa má so stavbou stýkať pod úrovňou vodorovnej izolácie proti vode (pod úrovňou sokla), aby sa stena nepoškodila vlhkosťou z dlažby. Dlažbu a jej podkladové lôžko od stien radšej oddeľte kupolkovou fóliou.

 

HYDROFOBIZÁCIA - Lukofob 39

Lukofob 39 je koncentrovaný silikónový hydrofobizačný (vodoodpudivý) prípravok na nevyhnutnú povrchovú úpravu obkladu VASPO.

Spotreba - 1 liter na cca 40 m2

Použitie -  k nastriekaniu/náteru pórovitých silikátových materiálov ako sú omietky, betón, plynosilikát, osinkocement, pálená strešná krytina, pieskovec a pod., na ktoré sa chemicky viaže

Vlastnosti - pri nanášaní sa nariedený roztok Lukofobu vsakuje do pórovitého podkladu, a tvorí bezfarebný film s vysoko hydrofóbnym (vodoodpudivým) účinkom pri zachovaní pôvodnej paropriepustnosti

Riedenie - omietky, betón, osinkocement 1 : 10 až 15. Pálená strešná krytina striekaním 1:20až30 máčaním 1:50až75

Nanášanie - na suchý a čistý povrch v takom množstve, pokiaľ sa roztok vsakuje. Roztok nesmie stekať. Spotreba je cca 1 liter nariedeného roztoku na 3 až 4 m2 plochy

UPOZORNENIE!!!: ZRIEDENÝ LUKOFOB 39 SA NA OBKLAD VASPO NATIERA A LEBO STRIEKA LEN 1 x .

Skladovanie - 24 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných uzavretých nádobách bez prístupu vzduchu pri teplote –10C až + 40C.

POUŽITIE A VÝHODY:

 • Zamedzuje rastu machu aj po rokoch
 • Po použití je obklad umývateľný vodou, výrobok oživí, stratia sa otery výrobku spôsobené      balením.
 • Odpudzuje vodu, zvyšuje odolnosť voči kyslým dažďom a zlepšuje mrazuvzdornosť výrobku
 • Zvyšuje životnosť a stálofarebnosť výrobkov
 • Zamedzuje tvorbe výkvetov (vystúpenie vápna na povrch spôsobený cementom)
 • Vodoodpudivá vrstva je priepustná pre vzduch a vodné pary
 • Znižuje špinavosť, prach sa nedostane do pórov materiálu a zmyje sa dažďom.
 • Životnosť hydrofóbnych úprav po cca 7 rokoch je možné opakovať.
 • Lukofob sa používa i k povrchovej úprave tehlového muriva, omietok, betónových plôch a dielov, prefabrikátov, pálenej krytiny

 

 

Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac
CASHBACK

 
Využite možnosť vrátenia peňazí
za nápadité realizácie! ...viac

 

AKCIA

Bočný panel

Actions:
https://www.vaspo.sk/akcia-0
Aktuality:
https://vaspo.sk/aktuality
... Prirodzený ako príroda sama ...