1128

Ekológia

DOPAD NA OKOLIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

  • firma VASPO STONE s.r.o. svojimi výrobkami neznečisťuje a neohrozuje životné prostredie, nakoľko má bezodpadovú technológiu .
  • firma  používa na uskladnenie sypkého materiálu silá , ktoré sú vybavené modernými účinnými filtrami.
  • použitá voda pri technologickom procese sa dostáva do výrobku a nedochádza k znečisteniu. V prípade uniku vody má firma  na svojich spevnených plochách vybudovanú dažďovú kanalizáciu s lapačmi tukov.
  • vo výrobných  priestoroch je zabudovaná klimatizácia, ktorá upravuje a reguluje vlhkosť vzduchu a prašnosť. 
  • pri výrobe a manipulácii s výrobkami vzniká odpad / rozbité obklady/. Odpad odovzdávame na recykláciu do firmy ERSON RECYCLING, s.r.o.
  • recykláciu obalov uvedených na trh Slovenskej republiky zabezpečujeme prostredníctvom systému NATUR-PACK, a.s. 
  • nové zákony, vykonávacie predpisy a vyhlášky EÚ , ktoré chránia životné prostredie, vedú VASPO® k inovácii resp. výmene strojného parku. Náhradou a úpravou súčasných strojov sa znečisťovanie prostredia minimalizuje a dostáva sa do súladu s platnými normami EÚ.
  • dodávateľov technológií a strojov, ktorý ponúka slovenský trh robí dôkladným výberom. Snaží sa o výber strojov s nízkou energetickou náročnosťou, čím sa zabezpečí úspora elektrickej energie. 
certifikat
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

FOTOSÚŤAŽ 
5 x 100€

fotosutaz
 
Vaše pekné realizácie odmeníme
zaujímavými cenami ...viac
GRAFICKÝ
NÁVRH

grafnavrh
 
Grafický návrh podkladov Vám
vytvoríme úplne ZDARMA ...viac
KATALÓG
katalog
 
Popustite uzdu fantázií
listovaním v našom katalógu ...viac

AKCIA

... Prirodzený ako príroda sama ...