270

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky cez elektronické objednávky

(nepodliehajú podmienkam internetového obchodu ani podomového predaja , nakoľko objednávka slúži ako rezervačná)
 

MALOOBCHOD

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi  spoločnosťou VASPO STONE, s.r.o.,Bánovská 1013 , Trenčianska Turná,  IČO: 47595019,  SK2023977670 a spotrebiteľom MALOOBCHOD . Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel Sro,Vložka číslo : 29850/R,  ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len "prevádzkovateľ a/ alebo predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej len "obchod").

2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Tento zákazník nespĺňa dodavateľské podmienky a pre tovar si musí prísť osobne do našej kamennej predajne v Trenčianskej Turnej viď. KONTAKT . Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka (v prípade, že neplatí ustanovenie bodu 2).

3. Spotrebiteľ je každá v obchode zaregistrovaná osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o spotrebiteľovi, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Elektronická objednávka slúži ako rezervačná objednávka u nás na kamennej predajni , tovar bude rezervovaný 10 dní .....  čítaj viac
 

VEĽKOOBCHOD

Obchodné podmienky pre veľkoobchod sa riadia príslušnou kupno-predajnou zmluvou firmy VASPO STONE , s.r.o.
stiahni Kúpno-predajná zmluva

DOPRAVA ZABEZPEČOVANÁ  DODÁVATEĽOM  z prevádzky výrobcu  VASPO STONE , s.r.o. Trenčianska Turná 1013 do predajne odberateľa  až po  uzatvorení Kupno-predajnej zmluvy . PLATNOSŤ veľkoobchodných zľiav je len pre okruh sietí = stavebniny, stavivá, ostatné predajne stavebného materiálu ,kde je  tovar určený na ďalší predaj konečnému spotrebiteľovi . Elektronická objednávka cez web slúži pre veľkoodber ako rezervačná objednávka .Táto objednávka bude zaradená do účtovného zľavového systému a vybavená  ako doteraz so zmluvnými fakturačnými cenami .
 
Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

... Prirodzený ako príroda sama ...