1122

Firma VASPO

Slovenská firma VASPO® STONE , s.r.o. je rodinná firma pôsobiaca na trhu od roku 1989. Vývoj však siaha až do roku 1981, kedy bol vyrobený prvý obklad Pieskovec.

Hlavným produktom je výroba dokonalej imitácií prírodného kameňa najvyššej kvalite na trhu. Firma od svojho vzniku využíva jedinečnú vlastnú technológiu, vlastný vývoj ako aj vlastný návrh finálneho vzhľadu obkladu. Výrobný proces je časovo i pracovne pomerne náročný, ale len vďaka tomu sa dosahuje vysoká vernosť napodobenia pri súčasnom zachovaní výborných technických vlastností. Výsledný farebný efekt na povrchu je rovnaký po celom priereze, čo garantuje takmer neobmedzenú farbostálosť, životnosť a to spolu so zobrazením i najjemnejších kapilár dokumentuje jedinečnosť použitej technológie.

  • Krédom a motiváciou spoločnosti VASPO je prinášať zákazníkom cenovo prijateľnú a technicky dokonalejšiu náhradu prírodného kameňa, ktorý svojím výzorom pripomína odveké spojenie človeka s prírodou.

Firma VASPO® je vďaka svojej technológii jednoznačným lídrom vo svojom obore, čoho dôkazom sú mnohé ocenenia a množstvo spokojných zákazníkov.

              

Naše zodpovedné podnikanie a prínos pre hospodárstvo a zamestnanosť, bolo ocennené aj Ministerstvom Hospodárstva a tiež Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Čestné uznanie osobne predal vedeniu firmy minister hospodárstva  Juraj Miškov a podpredseda vlády Jozef Mihál. 

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. potvrdila výsledok hodnotenia zameraného na spoľahlivosť podniku VASPO STONE, s.r.o. v odvetví priemyselnej výroby.

Spoločnosť tak získala známku "SPOĽAHLIVÝ VÝROBNÝ PODNIK".

Týmto sa spoločnosť zaradila medzi 5,6 % podnikov, ktoré vyhovujú kritériám ekonomického zdravia a dobrej platobnej morálke.

  

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. taktiež potvrdila výsledok hodnotenia finančnej stability podnikov pôsobiacich na území Slovenskej republiky v segmente SME (Small and Medium Enterprise) za rok 2015. VASPO STONE, s. r. o. bol vyhodnotený ako Finančne stabilný podnik  v segmente SME. Na základe tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom informačnom systéme udelená Pečať finančnej stability v segmente SME. Podiel podnikov spĺňajúcich kritériá hodnotenia predstavuje len 4,4 % z celkového počtu  110.336  hodnotených komerčných subjektov. Za rok 2015 bol podnik vyhodnotený ako SPOLOČENSKY ZODPOVEDNÝ PODNIK.  Na základe tohto hodnotenia bola podniku v atestačnom  a informačnom systéme udelená pečať „Spoločensky zodpovedný podnik“, ktorú získalo len 9,4 % z 248.389 hodnotených subjektov.


               


Široké spektrum nášho automobilového parku sa prispôsobí veľkosti vašej objednávky a zabezpečí spoľahlivý dovoz k Vášmu predajcovi. 

 

Podstránky obrazok: 

Napíšte nám

all products for color

... Prirodzený ako príroda sama ...